21 august 2008

23 ting å vite om Web 2.0

Velkommen til e-læringsprogrammet "23 ting", som er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Nord- og Sør-Trøndelag.
E-læringsprogrammet starter torsdag 2. oktober 2008 på Ole Vig vg skole og vil strekke seg over 10 uker. Denne bloggen vil være startsiden for de som deltar i kurset i Trøndelag.

Dette e-læringsprogrammet bygger på den originale Learning 2.0, et konsept utviklet av Helene Blowers fra the Public Library of Charlotte & Mecklenburg County som igjen bygger på 43 Things I (or You) might want to do this year (Stephen Abrams artikkel i Information Outlook - Feb 2006). Vi har også støttet oss på den danske utgaven 23 ting. Den norske utgaven http://23tingom2null.blogspot.com har blitt endret litt for å passe bedre til norske forhold. Kurset er holdt for bibliotekansatte i flere andre fylker i Norge med stor suksess.

Lykke til med opplegget :-)

Uke 40
Praktisk informasjon
Fellessamling - "kick off" - alle får innkalling til samlingen pr. epost
Deltakerne trenger egen bærbar PC med internettforbindelse og lyd til samlingene.
Sted: Ole Vig vg skole, Stjørdal
Tid: 2. oktober, kl. 10.00 - 15.00
Ting 1: Om web 2.0, programmet 23 ting og livslang læring
Ting 2: Blogging
Husk å levere bloggadressen din (til Marianne, Lene, Bjørnar eller Frode) før du går videre til Ting 3.

Uke 41
Selvstudie
Ting 3: RSS og Atom
Ting 4: Direkte kommunikasjon

Uke 42
Selvstudie
Ting 5: Bilder og tagger
Ting 6: Vennesteder
Ting 7: Wiki

Uke 43
Praktisk informasjon
Andre samling - både i Nord- og Sør-Trøndelag - alle får informasjon om samlingene pr e-post
Deltakerne trenger egen bærbar PC med internettforbindelse og lyd til samlingene.
Sted: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Tid: 21. og 22. oktober, kl. 10:00 - 14:30 (samme "ting" begge dager - velg en dag)
Sted: Steinkjer, Tid: 20. oktober, kl 10:00 - 14:30
Gjennomgang av bloggene
Oppsummering fra selvstudiene. Hvordan har det gått?
Gjennomgang av RSS, Atom og direkte kommunikasjon
Introduksjon til Podcasting.

Uke 44
Selvstudie
Ting 8: Podcasting
Ting 9: Video
Ting 10: Musikk

Uke 45
Selvstudie
Ting 11: Organiser bøkene dine
Ting 12: Sosiale bokmerker
Ting 13: Egendefinerte søkemotorer

Uke 46
Selvstudie
Ting 14: Personlige forsider
Ting 15: Lek med bilder
Ting 16: Mashups

Uke 47
Selvstudie
Ting 17: Origo
Ting 18: Web-applikasjoner
Ting 19: Virtuelle verdener

Uke 48
Selvstudie
Ting 20: Verktøy for å lage E-læringskurs
Ting 21: Web 2.0 awards

Uke 49
Praktisk informasjon
Tredje og siste samling - avslutning både i Nord- og Sør-Trøndelag - alle får informasjon om samlingene pr epost.
Deltakerne trenger egen bærbar PC med internettforbindelse og lyd til samlingene.
Sted: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Tid: 2. og 3. desember, kl. 10:00 - 15:30 (samme "ting" begge dager - velg en dag)
Sted: Steinkjer, Tid: 4. desember, kl 10:00 - 14:30
Podcasting – eksempler
Virtuelle verdener – demostrasjon
Ting 22: Bibliotek 2.0
Ting 23: Oppsummering